OKUL ÖNCESİ DÖNEMİN ÇOCUĞUNUZUN HAYATINDAKİ ÖNEMİ

Okul öncesi hayatta çocuğunuz okula gideceği dönemde öğreneceklerine dair destekleyici bilgiler edinip, becerilerini geliştirirler. Okul çocuğun sosyalleşmesi sürecinde en önemli ve ilk basamaktır. Kararlı ve tutarlı bir ailede yetişen çocukların okula uyumu daha kolay olur. Çünkü evde ve okulda uygulanan kurallar benzerdir. Ayrıca çocuğun kendini disipline etmesi yeterli ve tutarlı deneyimler kazanabilmesi için okulda ve evde uygulanan disiplin anlayışının paralel olması gerekir. Bunun için de okul ile aile arasında sağlıklı ve yeterli bilgi akışı olmalıdır.
Kaliteli bir okul öncesi deneyimi yaşayan çocukların okula devam, okulda başarı ve topluma katkı sağlama düzeyleri yüksek olur.
Anaokuluna giden çocukların gelişimleri şöyle olur;

 • Öğrenmeye ilgileri olur.
 • Kendini tanımayı öğrenir.
 • Yaşıtlarıyla ilişki kurarlar.
 • İşbirliği yapma alışkanlığı gelişir.
 • Hakkını korumayı ve başkalarının hakkına saygı duymayı öğrenir.
 • Özdenetimi gelişir.
 • Bağımsızlık duygusu gelişir.
 • Dil gelişimi hızlanır. Sözcük hazinesi artar.
 • Zihin gelişimi artar.
 • Kendi ihtiyaçlarını karşılayabilirler.
 • Sorumluluk duygusu ve karar verme becerisi gelişir.
 • Sosyal kuralları ve paylaşmayı öğrenir.
 • El becerileri gelişir.
 • İlkokula gitmek için gerekli olgunluğa ulaşır.

0 yorum:

Yorum Gönder

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...