HASTALARDAN İLAVE ÜCRET ALINMAYACAK HİZMETLER

Aşağıda belirtilen sağlık hizmetleri için hiçbir ilave ücret alınamaz. Ancak; Yükseköğretim kurumlarına ait sağlık hizmeti sunucularında (vakıf üniversiteleri hariç) öğretim üyesi tarafından verilen 18 yaşını doldurmamış çocuklar hariç olmak üzere; SUT eki EK-2/B ve EK-2/C Listesindeki 618200-P618200 kodlu “Koklear implant yerleştirilmesi” işlemi için ilave ücret alınabilir. Ayrıca Yükseköğretim kurumlarına ait sağlık hizmeti sunucularında (vakıf üniversiteleri hariç) öğretim üyesi tarafından verilen SUT’un 2.1.1 numaralı maddesi kapsamındaki sağlık hizmetleri ve kardiyovasküler cerrahi branşında yapılan cerrahi işlemler için de ilave ücret alınabilir.
 • Acil servislerde verilen ve SUT eki EK-2/B Listesinde yer alan 520.021 kod numaralı “Yeşil alan muayenesi” adı altında Kuruma fatura edilebilen sağlık hizmetleri hariç olmak üzere, acil haller nedeniyle sunulan sağlık hizmetleri,
 • Yoğun bakım hizmetleri,
 • Yanık tedavisi hizmetleri,
 • Kanser tedavisi (radyoterapi, kemoterapi, radyo izotop tedavileri),
 • Yenidoğana verilen sağlık hizmetleri,
 • Organ, doku ve kök hücre nakillerine ilişkin sağlık hizmetleri,
 • Doğumsal anomaliler için yapılan cerrahi işlemlere yönelik sağlık hizmetleri,
 • Hemodiyaliz tedavileri,
 • Kardiyovasküler cerrahi branşında yapılan cerrahi işlemler. (İstisnai sağlık hizmetlerinde belirtilen işlemler hariç)
 • SUT eki EK-2/B ve EK-2/C Listesindeki 618200-P618200 kodlu “Koklear implant yerleştirilmesi” işlemi
Read more »

AŞURE'NİN HİKAYESİ


Aşure pişirmek Osmanlıdan sonra daha önem kazanmıştır.
Nuh peygamber zamanından geldiği de bilinmektedir.
Herkes aşurenin varoluş hikâyesinin Hz. Nuh tufanı ile başladığını bilmektedir.
Hz. Nuh, Hz. İdris peygamberden sonra kavmine gönderilen peygamberden biridir.
Aşurenin hikâyesi ise şu kıssaya dayanmaktadır:
Oğulları olan, Sam, Ham ve Yasef kendisine iman etmelerine karşın Kenan ve kavminden pek çok kimse ona inanıp iman etmez. 1000 seneden fazla Allah'ın emirlerini kavmine tebliğ etmesine karşın ne yazık ki çok zulme uğrar ve onların alaylarına maruz kalır.
Sonunda kavmini Allah'a şikâyet eder. Allah, Hz. Nuh'a çok büyük bir gemi yapmasını emreder. Ve ona yardım etmesi için Cebrail (as) kendisine yardımcı gönderir.
Hz. Nuh emre itaat ederek büyük bir gemi yapar ve kendisine iman eden ne kadar mümin varsa onları gemiye bindirir. Her cinsten birer çift hayvanı da yanlarına alır. Ve Allah sonunda büyük tufanı koparttır.
Gökten yağan yağmurlar ve yerden fışkıran sular bütün yeryüzünü kaplar.
Ten nur'un kaynaması ile gemi hareket eder. Sadece gemiye binen müminler kurtulur. Gemi aylarca suda kalır.
Bu zaman zarfında yanlarına aldıkları yiyecekler tükenmeye başlar. Geriye kalan yiyecekleri bir kazanda toplayarak bir çorba pişirmeye başlarlar.
O zamanda yapılmış çorbaya bugün Aşure diyoruz. Aşurenin hikâyesi de bir rivayete göre bu kıssaya dayanmaktadır.
Yüzyıllardan bu yana değişmeyen bir gelenek haline gelmiştir Aşure. 

Read more »

İSTANBULUN YENİ RENKLİ TAKSİLERİ

Artık İstanbul' da taksiler sadece sarı renkte değil. Üç renk var . Sarı Turkuaz ve Siyah.
Eğer konforlu bir yolculuk yapmak için Siyah taksileri, ortalama bir hizmet için Mavileri seçebilirsiniz. Ayrıca Turkuaz renkli taksiler elektrikli. Sesiz bir sürüş sağlıyorlar. Resimde taksilerin fiyat farklarını görebilirsiniz.
Read more »

YSK 18 Görsel ile Anlattı. Kullandığınız Oy Geçersiz Sayılmasın!


Örnek Şablon 1; İttifak unvanı bölümüne “EVET” veya “TERCİH”  mührünün basılması halinde, bu oy ittifakın ortak oyu sayılır. ()

Örnek Şablon 2; İttifak unvanı bölümüne taşacak şekilde, bir siyasi partiye ayrılan alana “EVET” veya “TERCİH” mührünün basılması halinde, bu oy pusulaları geçerli kabul edilir ve bu oy (H) partisine sayılır. ()
Örnek Şablon 3; İttifak alanı içerisinde “EVET” veya “TERCİH” mührünün bir siyasi partiye ayrılan alana basılması halinde, bu oy pusulaları geçerli kabul edilir ve bu oy (G) partisine sayılır. ()


 

Örnek Şablon 4; Başka bir siyasi parti veya ittifak alanı dışına taşmamak kaydıyla siyasi parti ittifak alanına birden çok “TERCİH” veya ” EVET” mührü basılması oy pusulasını geçersiz kılmaz ve bu oy ittifakın ortak oyu olarak sayılır. ()
Örnek Şablon 5; Bir siyasi parti alanına basılan “TERCİH” veya “EVET” mührünün alanları ayıran çizgili bölgeye taşmış olması halinde diğer siyasi partinin alanına geçilmediği için oy pusulasını geçersiz kılmaz ve bu oy (C) partisine sayılır. ()Örnek Şablon 6; Bir siyasi parti, ittifak alanına basılan “TERCİH” veya “EVET” mührünün alanları ayıran çizgili bölgeye taşmış olması oy pusulasını 
geçersiz kılmaz ve bu oy (B) partisine sayılır. ()
Örnek Şablon 7; İttifak alanı içerisinde yer alan siy asi partiye ait bölüme birden fazla “EVET” veya “TERCİH” mührü basılması halinde bu oy geçerli kabul edilir ve bu oy (A) partisinin oyu olarak yazılır. ()
Örnek Şablon 8; İttifak alanı içerisinde yer alan siyasi partiye ait bölüme birden fazla “EVET” veya ” TERCİH” mührü basılması halinde bu oy geçerli kabul edilir ve bu oy (A) partisinin oyu olarak yazılır. ()Örnek Şablon 9; İttifak alanı içerisinde yer alan siyasi partilerden 
hangisine ait olduğu belirlenemeyen ancak ittifak alanına basılan “EVET” 
veya “TERCİH” mührü bulunan oy pusulası geçerli olup, bu oy ittifakın ortak oyuna sayılır. ()
Örnek Şablon 10; İttifak alanı içerisinde ” EVET’ veya “TERCİH” mührünün hem bir siyasi partiye ayrılan alanlara hem de ittifak unvanı bölümüne basılması halinde bu oy pusulaları geçerli kabul edilir ve bu oy (F) partisine sayılır. ()Örnek Şablon 11; İttifak alanı içerisinde “EVET” veya “TERCİH” mührünün hem bir siyasi partiye ayrılan alanlara hem de ittifak unvanı bölümüne 
basılması halinde bu oy pusulaları geçerli kabul edilir ve bu oy (A) 
partisine 
sayılır. ()

Örnek Şablon 12; İttifak alanı içerisinde “TERCİH” veya ” EVET” mührünün hem birden fazla siyasi partiye ayrılan alana hem de ittifak unvanı bölümüne basılması halinde bu oy pusulaları geçerli kabul edilir ve bu oy ittifakın ortak oyuna sayılır. ()
Örnek Şablon 13; Bir siyasi parti, ittifak alanına basılan “EVET” veya “TERCİH” mührünün alanları ayrılan çizgili bölgeye taşmış olması oy pusulasını geçersiz kılmaz ve bu oy (B) partisine sayılır. ()
Örnek Şablon 14; İttifak alanı içerisinde bir siyasi partiye ayrılan alana taşacak şekilde “EVET” veya “TERCİH” mührünün basılması halinde, bu oy pusulaları geçerli kabul edilir ve bu oy ittifakın ortak oyuna sayılır. ()
Örnek Şablon 15; Aynı ittifak içerisinde  yer almayan birden fazla siyasi partiye ayrılan  alanlara “TERCİH”  veya “EVET” mührü basılmış olan oy pusulaları geçersiz sayılır. (X)
Örnek Şablon 16; Birden fazla ittifaka ayrılan alanlara “TERCİH” veya “EVET” mührü basılmış olan oy pusulaları geçersiz sayılır. (X)
Örnek Şablon 17; Birden fazla, ittifak alanı içerisinde yer alan siyasi partiye ve ittifak alanı içerisinde yer almayan siyasi partiye ” EVET” veya “TERCİH” mührü basılmış olan oy pusuluları geçersiz sayılır. (X)
Örnek Şablon 18; Bir siyasi parti alanına basılan “TERCİH”  veya “EVET” mührünün alanları ayıran çizgili bölgeyi taşıp başka bir partiye  ayrılan alana taşmış olması oy pusulasını geçersiz kılar. (X)Read more »

BAYRAM ÇİKOLATASI


Bayram geliyor. Çikolatalar raflara çıktı. İyi ve kaliteli bir çikolatayı nasıl anlayabiliriz?
 • Kaliteli bir çikolata elde tutulunca birkaç saniye içerisinde erir. Çünkü kakao yağı 34 derecede erir.Hızlı erime çikolatanın kalitesi için bir göstergedir. Çikolatanın yüksek oranda kakao yağı içerdiğini gösterir.
 • Gerçek çikolatayı kırdığınız zaman farklı bir çıtırtı duyulur. Bunun nedeni de kakao yağında bulunan kristallerdir.
 • Gerçek çikolata dilimizin üstünde bulunan zerreciklerin hissedemiyecekleri kadar pürüzsüz ve yumuşak olmalıdır. Ağızda erirken yağ tadı bırakmamalıdır.
 • Çikolatayı 10-15 derece ve az nemsiz ortamda saklanmalıdır. Çikolata çevredeki kokuları da emer. Bu nedenle hava geçirmez kaplarda saklanmalıdır. Aşırı soğukta da bırakılmamalıdır. Bilindiğinin aksine çikolata buzdolabında saklanmamalıdır.


Read more »

TUZ VE SAĞLIK


Dünya Sağlık Örgütü; hipertansiyon, kalp hastalıkları, böbrek hastalıkları başta olmak üzere obezite, diyabet ve bazı kanser türlerinden korunmak ve kemik sağlığını olumsuz etkilememek amacıyla günlük olarak tüketilmesi gereken tuz miktarını günde 5 gram olarak önermektedir.
2008 yılında Türkiye Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği’nin yaptığı ve ülke genelini yansıtan “Türk Toplumunda Tuz Tüketimi Çalışması”na göre tuz tüketimimizin günde 18 gram olduğu belirlenmiştir.
2012’ de tekrarlanan “Türk Toplumunda Tuz Tüketimi Çalışması”na göre tuz tüketimimizin biraz azalmakla beraber halen sağlığımızı olumsuz etkileyebilecek düzeyde olduğu saptanmıştır (15 gr/gün).


Read more »

ÇALIŞANLARA RAMAZAN TAVSİYELERİ


 • Siz siz olsun Ramazan'da zor ve dikkat isteyen işlerinizi ertelemeyin. Sabah saatleri oruçlu bir insanın en verimli zamanlarıdır. Henüz kan şekeriniz normaldir ve çok fazla susamamışsınızdır. Tansiyonunuz olması gerektiği gibidir. Bu da verimli bir şekilde çalışabileceğiniz anlamına gelir. Oysa akşam saatlerinde gittikçe güçten düşecek ve verimsizleşeceksiniz. İmkânınız varsa en zor işleri sabah saatlerinde halletmeye çalışın ve öğleden sonralarınızı mümkün olduğu kadar boşaltın.
 • Ramazan'da iftar ve sahurda yedikleriniz çok önemlidir. Hem sağlığınız, hem günlük veriminiz, hem de dengesiz kilo alımından korunmak için yediklerinize dikkat etmelisiniz. Özellikle uzak durmanız gereken gıdalardan biri Ramazan sofralarının baş tacı şekerli hamur tatlılarıdır. Hamur işleri, börekler, pastalar, çikolatalar, gazlı içecekler, kızartmalar, hazır gıdalar, sakatatlar, margarin ve tereyağı özellikle kaçınmanız gereken yiyeceklerdir. Ramazan yaklaşırken heyecanla beklenen Ramazan pidesini ise küçük miktarlarda tüketmeye çalışın. Canınız tatlı istediğinde sütlü tatlıları tercih edin.
 • Ramazan'daki bir diğer hata da, yeteri kadar çeşitli ve sağlıklı gıdalar tüketilmemesidir. İş hayatındaki veriminizin düşmemesi için özellikle doğru şeyler yemeye özen gösterin. Ayrıca Ramazan'da metabolizmanız yavaşladığı için her zamankinden daha az yemelisiniz, aksi takdirde şişmanlayabilirsiniz. İş yerinde iftarınızı bir bardak meyve suyu, biraz çorba ve ekmekle açmanız yeterlidir. Bu gıdalar size güç verir. Akşam yemeğinizi ise evde yemeye özen gösterin, böylelikle iftarınızı kötü besinlerle geçiştirmiş olmazsınız. İftar sofranızdan ise protein içeren besinleri, bir parça ekmek veya pilavı, bir bardak ayranı eksik etmeyin. Sebze ve meyveler de iftar sofralarının vazgeçilmezleridir.
 • Özellikle kahve, çay ve sigara bağımlıları Ramazan yaklaşırken bu alışkanlıklarını azaltmaya başlamalıdırlar. Aksi takdirde Ramazan'da baş ağrısı, konsantrasyon eksikliği, stres yaşayabilirler. Ramazan'da gazlı içeceklerden de mümkün olduğu kadar uzak durmaya gayret edin. İftardan sonra bol meyve çayı size kendinizi iyi hissettirecektir.
 • Sahur zamanları uykunuz o kadar ağırdır ki, yataktan kalkmak istemezseniz, hele de bir iki saat sonra yeniden uyanıp işe gideceğiniz gerçeği sizi daha da isteksizleştirir. Ancak sahur özellikle çalışan insanlar için çok önemlidir. Sabah saatlerinde zinde olmanızı, gününüzün verimli geçmesini sağlar. Normal günlerdeki kahvaltı öğününün yerine geçerek beyninizi besler. Sahurda bir bardak süt, kraker, meyve yeterlidir. Çok ağır şeyler yememeye özen gösterin. Ayrıca rahat bir gün geçirmeniz için içtiğiniz suyun miktarı da çok önemlidir. Sahura kalktığınızda, susamamış olsanız bile, bol bol su içmeyi ihmal etmeyin!
 • Ramazan'da iftar ve sahur sofralarından tuzlu gıdaları ve içecekleri eksik etmeyin. Aşırıya kaçmadıktan sonra tuz vücudunuz için iyi olacaktır. İftar ve sahur arasında geçen zamanda ise yaklaşık litre sıvı tüketmeniz çok önemlidir. Sıvı ihtiyacınızı suyla karşılayabileceğiniz gibi, çay, kahve ya da meyve suyu ile de giderebilirsiniz.
Read more »
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...